aminotoksykoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) licznych autorów braku stałości środowiska (homeostazy). Zgromadzono wiele danych wskazujących na znaczenie białek w czynnościach pamięciowych w normie, a może i w zjawiskach psychopatologicznych (-* pamięć — podłoże biochemiczne). Najwięcej badań poświęcono zaburzeniom p.b. w schizofrenii. V. M. Buscaino (1960) podsumowując te badania podkreśla, że w schizofrenii ma często miejsce aminotoksykoza na skutek wadliwej p. 	b. i aminokwasów. W. J. Fessel na podstawie analizy wielu prac nad p.b...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.