amnestyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Tilsiter Zeitung“ nazwało Zjednoczenie litewskie zdrajcami stanu. Sprostowań w tej sprawie nie zamieszczono, ponieważ wiadomości te pochodziły ze źródła urzędowego. Sprawę, wytoczoną przed sądem karnym, odkładano aż do ustawy amnestyjnej, która miała zastosowanie ponieważ „sprawca odnosiła się do walki polityczny“, podczas gdy koszta sądowe ściągnięte od powoda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.