anagraficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uderzająca różnica — o 2 z górą miHony osób pracujących — między rozmiarami zatrudnionej w roku 1961 siły roboczej (6 225 tys.) a zapisanymi w wykazach anagraficznych (około 8 600 tys.) wskazuje naszym zdaniem na utrzymywanie się na rynku pracy bardzo wysokiej, chociaż nie stwierdzonej statystycznie liczby osób, która nie ma stałego zajęcia i przyczynia się do sztucznego „rozdęcia” liczby pracowników figurujących w rubrykach zajęć nierolniczych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łukaszewicz, Aleksander (red.) 1964. Tendencje kapitalizmu włoskiego. Materiały Konferencji w Instytucie im. Antonio Gramsciego [...], Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.