anakolutyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mówię więcej, bo mój rym już kwili I łzami się już zalewają wargi!“— i teraz dopiero kończąc trzecią oktawę wraca do zdania zaczętego: „Lecz gdyby jaka Nimfa... takie proroctwo wyrzekła, Uczułby w sercu cóś, cóś na kształt piekła“. Anakolutyczne zmodyfikowanie punktu wyjścia okazuje też efektowne, na 22 wiersze rozciągnięte zdanie Pantazego, który w akcie I komunikuje Rzecznickiemu swe postanowienie. Daje on najpierw wyrazisty obraz Diany: „Słuchaj — ta w czerni dziewczyna, Ta wybielona wiatrem na Sybirze Dyjanna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.