analgetyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sponowania nowymi i skutecznymi lekami syntetycznymi. Droga ewolucyjna w tej dziedzinie jest zarazem świadectwem ogromnego wkładu twórczej pracy ludzkiej; prowadziła ona od kilkunastu najprostszych preparatów, stosowanych w lecznictwie w połowie ubiegłego wieku, poprzez wytworzenie i przebadanie ogromnej liczby przeróżnych preparatów do wytypowania kilkunastu tysięcy substancji zaklasyfikowanych jako antyseptyki, analgetyki, hipnotyki, antypiretyki, alkaloidy, barbiturany, sulfonoamidy, antybiotyki, witaminy, hormony, leki przeciwmalaryczne, przeciwhistaminowe, przeciwgruźlicze itd., stanowiących dziś potężny zespół środków dyspozycyjnych współczesnego lecznictwa. Już w 1930 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kwiatkowski, Eugeniusz 1962. Dzieje chemii i przemysłu chemicznego, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.