analityczno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) matu o sztuce. Szczególnie cenne dla dydaktyki są te filmy poetyckie, w których filmowiec siłą swej wyobraźni, wykorzystując autentyczne dzieła i dokumenty, stara się odtworzyć biografię duchową nieżyjącego już artysty albo też ewokować atmosferę epoki, stylu, regionu, zabytku historycznego. Film impresyjno-poetycki z reguły różni się w swych środkach warsztatowych od filmu analityczno-dydaktycznego skąpą dozą komentarza słownego, która często w ogóle zanika, natomiast rolę narratora (subiektywnego) przejmuje kamera, muzyka, światło, czasem tekst poetycki. Polski film o sztuce rozwinął w ostatnich latach dość różnorodne i bogate formy typu impresyjno-poetyckiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeczot-Gawrak, Zbigniew 1979. Filmowa prezentacja sztuki. Architektura, malarstwo, rzeźba, grafika, sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo