analityczno-graficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cięcia niwelety z terenem (F, L), punkty niwelety nad lub pod pikietami przekroju terenu (E, G, M) oraz punkty terenu nad lub pod punktami załamania niwelety (R, W, Y). Z różnic rzędnych otrzymujemy wysokości nasypów i głębokości wykopów. Obliczenia wykonujemy w następujący sposób analityczno-graficzny. Na przekroju terenu wzdłuż osi trasy mamy podane znaki kilometrowe i hektometrowe (S, X) liczone od początku trasy oraz odległości od początku trasy l i wysokości nad poziomem odniesienia H pikiet N, U, P, Q,... Przyjmujemy na podstawie projektu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Odlanicki-Poczobutt, Michał 1971. Geodezja. Podręcznik dla studiów inżynieryjno-budowlanych, wyd. 2 uzup., Warszawa : PPWK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo