analiza-zestawienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z pozostałych pozycji recenzowanego numeru polećmy niezwykle interesującą analizę-zestawienie wyników wielu badań z różnych okresów „Attitudes Toward the Arab-Israeli Conflict” (Postawy wobec konfliktu arabsko-izraelskiego) pióra Connie de B o e r. Autorka zapoznaje czytelni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.