analogon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) and eloquent orateur (1580). Inny lord przetłómaczył polskiego Goślickiego: „The accomplished senator“, więc drugi pośpieszył się z hiszpańskiem analogon do tego dzieła. Pod wpływem tej książki znów renomowany autor londyński John Lylly pisze wtedy drugą, pt.: „Euphues“ „Anatomja dowcipu“ (1581) rodzaj podręcznika, wysoce szykownej, dworskiej, wypuczonej konwersacji, pełnej pointowanych antytez, wyfiokowanych komplementów, afektowanych zwrotów. Tym zmanierowanym językiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.