anarchiczno-liberalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dów Brzozowskiego1). — już sam ten fakt, że na wypowiedziach w sprawie sztuki współczesnego pisarza i krytyka zaciążyły systemy myślowe dwóch największych w dobie przedwojennej badaczy związków zachodzących między życiem społecznym a kulturą i sztuką, — już sam ten fakt przesądza charakter tych uwag nad sztuką, że nie są one wybuchem anarchiczno-liberalnego sprzeciwu wobec idei uspołecznienia literatury, że w istocie są jej afirmacją, a bronią się tylko przed używaniem sztuki jako narzędzia polityki w ręku organizatorów życia zbiorowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.