anarchosyndykalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stów katalońskich i baskijskich: tak np. ta ostatnia, konserwatywno-katolicka, stała szczerze na gruncie republiki, oczekując od niej respektowania autonomii starego kraju Basków, gwałconej systematycznie przez monarchię. Jeśli dodamy, że anarchosyndykaliści stanowili w istocie element rozkładowy na lewicy, a znaczna część socjalistów prawicowych zajmowała stanowisko chwiejne, nietrudno zrozumieć, iż w tej sytuacji reakcja hiszpańska miała szerokie pole do działania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.