anatomopatologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Andrzej Zahorski HEBRA Ferdinand von, ur. 7 IX 1816, zm. 5 VIII 1880, austr. lekarz dermatolog, pochodzenia czes.; od 1849 prof. uniw. w Wiedniu, twórca sławnej wiedeńskiej szkoły dermatologicznej i podstaw nowoczesnej dermatologii, opartej na anatomopatologii. Podał jako pierwszy nauk. klasyfikację chorób skórnych, dzieląc je na 12 grup w zależności od zmian anatomicznych. Wyodrębnił i opisał szereg chorób skórnych (niektórym nadano jego imię), wprowadził też wiele oryginalnych metod leczenia chorób skórnych. H. był autorem licz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.