anegdotyczno-narratorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do tego samego okresu, ale do zupełnie innego typu literatury należy twórczość Ferenca (Franciszka) Móry (1879—1934), który był przede wszystkim pisarzem węgierskiej prowincji, kontynuującym tradycje węgierskiej prozy w jej anegdotyczno-narratorskim sposobie, ale kładącym silniejszy akcent na motywy socjalne. Przedmiotem jego opowieści, szkiców, nowel są ludzie najbardziej wydziedziczeni, zwykle nędza małomiasteczkowa i wiejska na odległej prowincji, wyzyskiwana przez pana, urzędnika, skazana na nędzną wegetację, ale nie pozbawiona dumy i wyższych aspiracji. Twórczość tę w najogól...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.