aneksjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W § 3 pierwszego rozdziału swych tez towarzysze polscy oświadczają zupełnie wyraźnie, iż są przeciwko wszelkim aneksj om. Niestety w § 4 tego samego rozdziału mamy twierdzenia, które zmuszeni jesteśmy uznać za aneksjonistyczne. Zaczyna się ten § od następującego... jakby to łagodniej powiedzieć?... dziwnego zdania: „Punktem wyjścia walki socjaldemokracji przeciwko aneksjom, przeciwko utrzymywaniu przemocą narodów uciśnionych w granicach państwa anektującego, jest odrzucenie wszelkiej obrony ojczyzny (kursywa autorów),...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo