angażowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Środki ochronne. Przepisy.—Wszelkie roboty w przemyśle, zagrażające wzrokowi, wymagają stosowania środków ochronnych, przyczem ochraniacze tego rodzaju mogą być instalowane na maszynach, lub narzędziach, albo też noszone przez samych robotników. Dla niektórych rodzajów przemysłu sformułowano wyczerpujące przepisy, J) Bethlehem Steel Company, Pa. Biuro angażowania pracowników, odszkodowań i dobrobytu. Przepisy, dotyczące okularów. (Broszurka)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marnotrawstwo 1926. Marnotrawstwo w przemyśle, Warszawa : Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji w Polsce
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.