anglofilia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiście pierwszorzędnym pianistą, czy tylko szarlatanem z talentem?” „Kilku miejscowych profesorów pianistyki” zarzucało polskiemu wirtuozowi, że wykonuje utwory wielkich kompozytorów „zgodnie ze swoim pojęciem właściwego tempa”, sądząc, że „ma takie same prawo do własnej interpretacji jak recytator w deklamowaniu wierszy”.209 Jeszcze w miesiąc po jego wyjeździe z Meksyku „Herald” pisał: „Zapomina się o proburskich sympatiach i anglofilii, a wojna toczy się obecnie o polskiego pianistę...” W innej korespondencji donoszono: „Meksyk ogarnęła mania na punkcie Paderewskiego, nie można zajmować stanowiska pośredniego, trzeba wyznać miłość lub nienawiść. Cała ignorancja muzyków-amatorów ujawnia się przy obiedzie,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piber, Andrzej 1982. Droga do sławy. Ignacy Paderewski w latach 1860-1902, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.