anglofon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 20 	XI Zgrom. Narodowe Quebeku uchwaliło ustawę w sprawie języka nauczania w szkołach prowincji. Wprowadza ona zasadę wolnego wyboru, zobowiązując jednocześnie anglofonów do znajomości języka franc. Ustawa ta stanowi ważny etap w kierunku przekształcenia języka franc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołębiowski, Janusz W. (red.) 1970. Świat w przekroju 1970, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.