angobowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tj. cegłę dobrze wypaloną, cegłę niedopałkę — cegłę za słabo wypaloną (jasną), cegłę zendrówkę — cegłę zbyt mocno wypaloną, cegłę kopciałkę — cegłę okopconą sadzami; b) cegły dziurawki (PN/B-12002) produkowane w 3 wielkościach: pojedyncza, podwójna i poczwórna; c) cegła sitówka (PN/B-12001) o wymiarach, klasach i gatunkach jak cegła zwykła, lecz wykazująca znaczną ilość równomiernie rozłożonych małych kanalików biegnących pionowo przez całą grubość cegły; d) licówki specjalne, wyrabiane ze starannie przygotowanej masy, służące do wykładania ścian zewnętrznych budynków. Dla nadania ścianom specjalnego wyglądu powierzchnie licówek poddaje się angobowaniu lub szkliwieniu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.