animus-anima

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tość intuicji*, uczuć i emocji, syntezy* i duchowości*. Dalej, ponieważ w samym człowieku, w myśl najnowszych osiągnięć nowoczesnej psychologii, istnieje bipolaryzacja (animus-anima), dlatego należy dążyć do zjednania obu stron (yin i yang*) każdej rzeczy, w celu osiągnięcia harmonii, czyli totalności integrującej, przekraczającej przeciwieństwa i opozycje pochodzące z różnic płci, doprowadzające czasem do walki płci, zarówno między jednostkami i rodzinami, jak i pomiędzy grupami i społecznościami...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Franck, Bernard 1997. Leksykon New Age w 100 kluczowych pojęciach, Kraków : Wyd. M
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.