anizogamia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ANIZOGAMIA [gr.], łączenie się (kopulacja) dwóch -►gamet o różnej budowie; ten typ rozrodu występuje u olbrzymiej większości roślin i zwierząt ANIZOKORIA [gr.], niejednakowa wielkość obu źrenic; objaw niektórych schorzeń ośrodkowego układu nerw.; może też występować u ludzi żarowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.