ankietowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W uwagach o częstych zmianach zawodu przez robotników (s. 327—328) zilustrowanych tablicami nr 48, 26 i 27 opracowania IGS M. Drozdowski ogranicza się do konstatacji zależności między stopniem kwalifikacji a stabilnością zawodową oraz do stwierdzenia strukturalnych możliwości większej ruchliwości zawodowej robotników Warszawy. Analizując tę samą problematykę autorzy IGS dostrzegli czterdzieści lat temu jeszcze inny czynnik (przypomnijmy, że rodziny do ankietowania typowały związki klasowe), pisali bowiem: ,, prześladowania, które ściąga na siebie wielu działaczy związkowych, wpływają często na zmianę zawodu robotnik o radykalnych poglądach wobec ciążącego na nim piętna działacza wywrotowego, usuniętego z zajęcia dotychczasowego, przyjmie pierwszą lepszą pracę. Chwyta się każdej pracy, choćby nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PWalk - Z Pola Walki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.