ankietowo-sondażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1789.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) ciarska, motorowodna i inna/. Dla określenia wielkości i natężenia ruchu turystycznego stosowane są zarówno w Polsce jak i w innych krajach europejskich trzy podstawowe metody badania: ^ 1/ badanie pełne, oparte o: - rejestry graniczne /przybywających do Polski i wyjeżdżających/; - zapisy noclegowe /obejmujące turystykę pobytową/ pozwalające na podstawie formularza K-tur-1 określić położenie i rodzaj obiektu, wielkość bazy* wykorzystanie bazy według miesięcy, liczbę turystów /osób/, liczbę osobo-dni /pozwalającą na określenie stopnia wykorzystania bazy/; 2/ badanie ankietowo-sondażowe: - obejmujące w pewnych okresach /dniach/ wybraną grupę turystów dla uzyskania bliższej charakterystyki zjawisk ruchu turystycznego, jak i uczestników tego ruchu za pomocą ankiet o odpowiednio dobranej tematyce, w zależności od formy i rodzaju ruchu turystycznego;3/ szacunek statystycznyr - szczególnie rozpowszechniony w badaniach ruchu turystycznego, gdyż przeważająca część tego ruchu nie da się uchwycić badaniem pełnym /np.turys...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.