annalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A teraz co do jego zdolności pisarskiej i dziejopisarskiej, co do źródłowej i literackiej wartości jego dzieła? Pod względem literackim najcięższy podobno zarzut jest ten, że pisze annalistycznym sposobem, dzieli swoją historyę na lata. Opowiadanie oczywiście na tern traci wiele; ale darmo, musimy sobie przypomnieć, że nasi historycy tego okresu byli kronikarzami, annalistami, że takim jest i sam Heidenstein. Potem zarzu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo