annihilacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Należy zauważyć, że nawet jeślibyśmy woleli przyjąć hipotezę, według której głównym źródłem energii gwiazdowej jest wzajemna annihilacja protonów i elektronów, nie powinniśmy zaniedbywać wpływu transmutacji wodoru. Transmutacja wodoru działa jak regulator, nie pozwalający na wzrost temperatury powyżej 20,000.000°, dopóki na gwieździe pozostała jesz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eddington, Arthur 1937. Nauka na nowych drogach, przeł. Sz. Szczeniowski, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.