annihilacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2) Wydaje się dzisiaj, że nie będziemy mogli uniknąć konieczności przystosowania się do krótszej skali czasu ewolucji wszechświata; wobec tego znika główna korzyść płynąca z hipotezy annihilacyjnej. Jeśli przyjmiemy 10.000 milionów lat za górną granicę wieku gwiazd, to ciepło słońca mogłoby być podtrzymane w ciągu tego okresu przez transmutację ilości wodoru równej 10% masy słońca. Wobec tego odkrycie wielkiej obfitości wodoru na gwiazdach (str. 155) należy uważać za szczegół przemawiający na korzyść hipotezy transmutacyjnej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Eddington, Arthur 1937. Nauka na nowych drogach, przeł. Sz. Szczeniowski, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.