annihilacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2) Wydaje się dzisiaj, że nie będziemy mogli uniknąć konieczności przystosowania się do krótszej skali czasu ewolucji wszechświata; wobec tego znika główna korzyść płynąca z hipotezy annihilacyjnej. Jeśli przyjmiemy 10.000 milionów lat za górną granicę wieku gwiazd, to ciepło słońca mogłoby być podtrzymane w ciągu tego okresu przez transmutację ilości wodoru równej 10% masy słońca. Wobec tego odkrycie wielkiej obfitości wodoru na gwiazdach (str. 155) należy uważać za szczegół przemawiający na korzyść hipotezy transmutacyjnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eddington, Arthur 1937. Nauka na nowych drogach, przeł. Sz. Szczeniowski, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.