antagonizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zniesienie poddaństwa było czynnikiem pierwszorzędnej wagi dla procesów stratyfikacji społecznej. Jednak utrzymujący się przez całe dziesiątki lat XIX l XX stulecia na wpół naturalny stan gospodarki był skutecznym hamulcem przeradzania się stanowo-warstwowTej struktury społecznej w strukturę klasową typu kapitalistycznego. Mimo to nastąpiła antagonizacja biegunów społecznych i zaostrzenie walki klasowej, wysuwające coraz bardziej „kwestie agrarną” i „kwestię chłopską” jako najbardziej zasadnicze wewnętrzne problemy narodu polskiego. Zdzisław Szpakowski...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.