antropo-fizjologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Narząd statyki i dynamiki organizmu jest nad wyraz interesujący do badań antropo-fizjologicznych, szczególnie o ile porównywamy typy somatyczne z cechami fizjologicznymi sprawności mięśniowej. Do najbardziej rozpowszechnionych badań w tej dziedzinie należą próby siły mięśniowej. Wykonywamy je dynamome...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godycki, Michał 1956. Zarys antropometrii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo