antropogeograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Otóż więc wystarczy zobaczyć ów widok z platformy Wilhelma, aby uświadomić sobie, że mieszkańcy gór druzyjskich (względnie ściślej mówiąc, Hauranu, gdyż Druzowie przyszli tam stosunkowo niedawno, kilkadziesiąt lat temu w związku z zamieszkami na Libanie) nie mogą być obojętni mieszkańcom oazy; jest to zupełnie oczywiste i całe tomy dysertacyj naukowych, antropogeograficznych czy socjologicznych nie zdołają jaśniej przedstawić tego faktu, który narzuca się sam przez się przy oglądaniu panoramy damasceńskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystroń, Jan Stanisław 1928. Wspomnienia syryjskie. Bejrut – Palmira – Damaszek, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.