antropolatria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nieśmiertelną duszę. Na skrajny ewolucjonizm głoszący pogląd, że człowiek powstał na drodze spontanicznego rozwoju bez ingerencji Boga z formy zwierzęcej, Kościół zgodzić się nie może z przyczyn dogmatycznych. Antropolatria, słowo pochodzące z jęz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalewski, Marian 1960. Mały słownik teologiczny, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.