antropologiczno-etnograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Religia, wiedza i nauka w jej czysto poznawczych aspektach, nie zaś stosowanych, oraz sztuka i zabawa stanowią podsystemy kultury symbolicznej. Gdy mówi się o kulturze jakiegoś społeczeństwa, poza specjalistyczną literaturą antropologiczno-etnograficzną, ma się właśnie na myśli te wszystkie odmiany lub szczególnie niektóre z nich. Tadeusz Kotarbiński trafnie uchwycił znaczenie nazw takich instytucji i urządzeń, jak Pałac Kultury i Nauki lub Ministerstwo Kultury i Sztuki pisząc, że nie chodzi tu o wyłączenie nauki i sztuki z obrębu kultury, lecz przeciwnie — o podkreślenie, że ma się do czynienia z kulturą ze szczególnym uwzględnieniem nauki lub sztuki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kłoskowska, Antonina (red.) 1991. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław : Wiedza o Kulturze
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo