antropologizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (b) Bobińska: „Tymczasem dla Marrou przedmiotem badania jest człowiek «jako taki», jako osobowość wydestylowana ze swych cech socjalnych. Jednakże cała cywilizacja jest tworem człowieka społecznego. Jakże wobec tego osiągnąć ową aspołeczną antropologizację historii?” (str. 22)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.