antropomorfizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) antropomorfizacji mitu chrześcijańskiego, jaka towarzyszyła walce między realizmem a symbolizmem późnego gotyku, nastąpiło runięcie »złotego sklepienia« malowideł gotyckich1), wstrząśnięta zaś tern twórcza fantazja malarza zdobyła się ustami Łukasza Mosera na wielemówiący i bolesny okrzyk, uwieczniony w r. 1431 na oł...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.