antropomorfologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Głównie trzy kierunki wybijają się w antropologii polskiej na plan pierwszy, wnosząc nowe walory do nauki światowej. Pierwszy z mich dotyczy antropomorfologii częśai miękkich i reprezentowany był przez warszawską szkołę Edwarda Lotha, kontynuatora prac, zapoczątkowanych jeszcze w 19-t.ym wieku przez Teofila Chudzińskiego, pracującego w‘Paryżu. Loth swoją pracą p. t. Beitrage zur Anthiopolo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.