antroponimiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przykłady tego rodzaju można mnożyć, te jednak, które przytoczyłem, uwydatniają, jak sądzę, w dostateczny sposób charakter badań nad związkami między imiennictwem osobowym a kulturą. Zestawiając systemy antroponimiczne blisko z sobą spokrewnionych języków i dialektów, stwierdzamy pewne ściśle dające się sprecyzować różnice w ich budowie, a następnie szukamy przyczyn tych różnic w przekazanych nam przez źródła i zabytki faktach historycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz, Safarewicz, Jan, Sławski, Franciszek (red.) 1963. Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.