antroposfera

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kowej istoty kultury” (/.c.). Cała rzeczywistość ludzka jest semiotycznie nacechowana, zatem poprzestawanie na tym jednym tylko kryterium cofa nas w konstruowaniu przedmiotu teorii kultury do globalnego pojęcia, jakie przyjęła np. antropologia (czyli nie daje szansy odróżnienia kultury od innych elementów antroposfery). W badaniach historycznokulturalnych oznaczałoby to, że historiografia kulturalna musiałaby się zająć polityką, ekonomią, wojskowością i wszystkimi innymi sferami życia ludzi, wszystkie one mają przecież semiotyczny charakter...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bednarek, Stefan 1995. Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, Wrocław : UWr
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.