antropotanatologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 37 Wyobrażenie to pojawia się już w Iliadzie Homera, później u Wergiliusza i Owidiusza. Odpowiadają temu - używane do dziś - napisy nagrobne „Śpi w spokoju”, „Zasnął w Panu”. Epoką, która traktowała zmarłych jako śpiących, i która zbudowała na tym swoistą antropotanatologię, było średniowiecze - zob. Ph. Aries, Człowiek i śmierć, przeł. E...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.