anty-alkoholowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Piły na Dalekim Wschodzie jednakowo intensywnie wojska okupacyjne i japońskie i amerykańskie. Ale cum duo faciunt idem, non esi idem. Amerykanie pili na zabój, jakby chcieli jak ów wielbłąd w oazie na pustyni napić się na zapas, przed powrotem do »suchej« po ostatnich anty-alkoholowych ustawach Ojczyzny. Ale pijaństwo amerykańskie miało w sobie coś rozbrajająco dziecięcego: w jego skutkach objawiał się spotęgowany do hałaśliwej wesołości radosny zmysł życia. Pijany Ameryka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.