anty-europejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ruch oporu w Afryce Południowej ma pewien odłam o charakterze dość uniwersalistycznym. Są nim ogólno-afrykańskie już dzisiaj organizacje walki wyzwoleńczej, które od r. 1949 nastawiły się na zdecydowane akcje anty-europejskiego sabotażu. Mówi się o dużych wpływach komunistycznych w tych środowiskach, choć zapewne, jak zwykle w podobnych sytuacjach, front aktywnej lewicy jest szerszy niż marksiści...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.