anty-gramatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Te zagadnienia nie budzą wątpliwości. Co jednak można powiedzieć o spójniku w zdaniu ,¿a démarche d’oiseau et toujours silencieuse maintenant”? Bez wątpienia et łączy oba składniki zdania. Jednak, ponieważ drugą częścią zdania w całości rządzi przyimek avec, prosty łącznik zaczyna odgrywać niezwykle złożoną, wręcz „anty-gramatyczną” rolę. Rozbiór analityczny zdania proponuje tu odczytanie [avec] sa démarche d’oiseau, przy czym et toujours silencieuse maintenant pełni rolę przydawki określającej démarche. Jednak przedziwny zgrzyt wywołany tym zdaniem sugeruje, że zapomniano tutaj o sekwencji przyimkowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steiner, George 2000. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przekł. O. i W. Kubińscy, Kraków : Universitas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.