anty-heglista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odtąd religia zostanie „pokonana” przez filozofię (dodajmy przy okazji: pojęciową filozofię samego Hegla), będącą najdoskonalszą ekspresją Ducha Absolutnego. Ów Duch Absolutny pozostaje Bogiem o tyle, o ile poznaje siebie, i łączy się z samowiedzą człowieka. Bataille zdaje się w tym miejscu być anty-heglistą. Jego „bóg” jest plotyński, a właściwie nawet nie plotyński, raczej „a-teologiczny” i nietzscheański, pojęty jako najdoskonalsza organizacja Wszechświata, porównana do organizacji faszystowskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sochoń, Jan 2000. Bóg i język, Warszawa : UKSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.