anty-kognitywizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pogląd akceptujący (2) określa się zwykle mianem nonkognitywizmu. Głosi on właśnie, że normy nie są ani prawdziwe, ani fałszywe. Skrajnym wyrazem non-kognitywizmu (anty-kognitywizmem w pewnym sensie) jest emotywizm w stylu Koła Wiedeńskiego, przyrównujący normy i oceny do wykrzykników; oceny i normy mają więc wyłącznie funkcję aklamacyjną. Szybko pogląd ten został uznany za zbyt prymitywny i jaskrawo niezgodny z funkcją norm (i ocen) w języku. Przed non-kognity...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.