anty-marksizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 7 Ze wzajemnych oskarżeń dowiadujemy się, że technicy radzieccy w Albanii byli bezprawnie rewidowani przez albańską policję bezpieczeństwa, że ZSRR obiecał wybudować Pałac Kultury w Tiranie, ale zobowiązania nie dotrzymał, pozostawiając jedynie w śródmieściu wielki dół wykopany, że zainstalował aparaty podsłuchowe w ambasadzie ,, braterskiego ” socjalistycznego państwa albańskiego, itd 8 Patrz szczególnie artykuł w Zeri I Popullit z 9 stycznia 1962 r., pt. ,, Głębiej i 	głębiej w kałużę anty-marksizmu ”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.