anty-metafizyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odłączna* od tzw. „metody scholastycznej”. Podkreślając ważność żywej twórczości, a ściślej kontemplacji filozoficznej dla rozwoju teologii, zaznaczam, że Sobór powinienby przestrzec świat współczesny przed grożącym całej ludzkości sceptycyzmem, anty-filozofizmem i anty-metafizyczną postawą, tak bardzo dziś rozpowszechnioną i propagowaną. Jeden z naszych księży biskupów poddaje mi potrzebne słowo łacińskie, którego nie mogłem sobie przypomnieć, a mój przyjaciel od wielu lat, wielki znawca filozofii arabskiej, Egipcjanin dominikanim, o. Anawati czyta ze mną ten tekst i gorąco go aprobuje; ks. Prymas każe mi oddać sobie w piątek rano t& moje przepisane na maszynie pro memoria...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.