anty-pozytywistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) utrzymać? Prawda, że nie można tych pojęć zbyt szybko odrzucać; teoria jednak powyższa w myśl zasad tomizmu powinna być rozpatrywana nie autorytatywnie, nie dedukcyjnie, ale w oparciu o dane obserwacji i doświadczenia. Fizyka współczesna nastrojona anty-pozytywistycznie, nie wzdryga się wprawdzie przed pojęciem siły organizującej materię (forma), powie nam także o składniku dodatnim i ujemnym widzialnego świata, wysunie pojęcie masy uiemnej (Dirac), nie jest to jednak materia i forma tomizmu. Tymczasem więc należy zado...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.