anty-radziecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na ustrój czy ideologię. Skomunizowanie Niemiec oznaczałoby zepchnięcie Polski do rangi państewka sub-satelickiego, a pozycja Gomułki w Moskwie spadłaby do zera. Wówczas wypominanie Niemcom 5 milionów zabitych Polaków byłoby „propagandą anty-radziecką”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.