anty-schematyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cała reszta utworów poetyckich napisanych w tym okresie. Niektóre z jego partii opisowych wskazują na większą wyobraźnię językową, niż widać to we wcześniejszych utworach Juhasza, a w tonie przebija niepokój, który mógł był znaleźć ujście w eksperymencie artystycznym. Eksperymentalny charakter poezji Juhaszą stał się wyraźny nieco później i z Juhasza zrobiono kozła ofiarnego tak zwanego niebezpieczeństwa „anty-schematyzmu”, czyli walki ze schematyzmem metodami których nie aprobowała partia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.