anty-tradycjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wanym zadowoleniem z samego siebie. Gombrich uważa ten zarzut za bezzasadny, twierdząc, że uznanie dla kanonu dzieł własnej kultury zakłada także ich istnienie w innych kulturach, w których odgrywają równie istotną rolę (na przykład chińska kaligrafia) i o których istnieniu wiemy, aczkolwiek rządzące nimi kryteria doskonałości czy mistrzostwa pozostają dla nas niezrozumiałe lub nieznane. Ponadto - zwraca uwagę Gombrich - jedną z tradycji, której nawet największy anty-tradycjonalista nie jest w stanie się pozbyć, jest język. Kanon zaś jest elementem języka. Ludzie używają słów „Leonardo” czy „Rubens”, nie znając dzieł tych artystów. Kanon jest czę...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kresy - Kresy (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.