anty-utopijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mimo nieprzejednanie anty-utopijnego nastawienia Hegel wierzył w ostateczny stan rozwoju ludzkości. Jego anty-utopia zwracała się przeciwko wszelkim arbitralnie wykoncypowanym wizjom doskonałego społeczeństwa, które ludzie zwykli wywodzić z zasad moralnych, nie biorąc pod uwagę rzeczywistego procesu historycznego. Krytyka ta nie pozostawała w konflikcie z wiarą w spełnienie historii...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kołakowski, Leszek 1999. Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków : Znak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.