antyaborcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przypisuje mu żadnych szlachetnych pobudek ani cech pozytywnych. Do cech negatywnych dodaje jeszcze „zignorowanie poglądów” większości społeczeństwa. Posłanka Waniek nie tylko ostro i zbytnio nie przebierając w słowach walczy z przeciwnikami politycznymi (i ideologicznymi), lecz na końcu zapowiada, że w wypadku przyjęcia ustawy antyaborcyjnej po najbliższych wyborach parlamentarnych „uchylimy ją wprowadzając w to miejsce humanitarne i cywilizowane prawo”. A więc jeszcze na samym końcu wystąpienia pojawia się presupozycja, że planowana ustawa nie jest ani humanitarna, ani na wysokim poziomie cywilizacyjnym...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.