antyafrykanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z pewnością nie dlatego, że gwałt i rasizm są „naturalnymi cechami” Afrykanów — wszystko przemawia przeciw temu — ale dlatego, że budząca się Afryka wszędzie napotyka przemoc i „antyafrykanizm” białych hegemonów. Istnieją przekonywające dowody na to, że ujemne strony tych ruchów — wybuchy terroru, nadużywanie przysięgi wierności wobec własnego plemienia i inne podobne objawy — są wytworem tego, co profesor Gluckman, pisząc o Mau Mau, nazwał „nihilistycznym ruchem rozpaczy”. Przysięgi Mau Mau...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Davidson, Basil 1957. Afryka budzi się, tłum. K. Kęplicz, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.